top of page

​Algemene voorwaarden

Wij vinden het belangrijk dat je katje zorgeloos kan genieten van haar verblijf in ons pension. Daarom vragen we deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen en op te volgen. Zo kan iedereen genieten van een vlotte, aangename samenwerking en een tof verblijf voor je tijger! Heb je nog vragen, stel ze gerust!

 

1.     Vaccinaties:

  • Verplichte standaard vaccinaties - minimum 2 weken vóór het verblijf en niet langer dan 1 jaar geleden: kattenziekte (Feliene panleucopenie), kattenniesziekte (Herpesvirus, chlamydia), kattenleucose (-leukemie).

  • Deze informatie is terug te vinden in het vaccinatieboekje. Neem bij twijfel contact op met je dierenarts.

  • Wij vragen het baasje om het vaccinatieboekje mee te brengen en dit blijft bij ons tijdens het verblijf van je kat. Dit is een wettelijke verplichting.

  • Voor katjes die ziek zijn of een aandoening hebben, vragen we een bevestiging van jullie behandelende dierenarts dat jullie katje het fysiek aan kan om op hotel te gaan. Sommige katjes met nierproblemen zouden misschien niet genoeg drinken waardoor de nierfunctie achteruit gaat. Cat's Precious kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel wordt altijd beroep gedaan om mijn en jullie dierenarts.

Wij vragen voldoende aandacht te schenken aan de volgende gezondheidsvoorschriften.

  • Niet gecastreerde katers ouder dan 6 maanden kunnen niet toegelaten worden in het pension.

  • Je kat dient vrij te zijn van allerhande parasieten zoals vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt. Wij vragen je kat 7 dagen vóór de opvang te behandelen met anti-vlooimiddel. Deze producten zijn te verkrijgen bij je dierenarts. Dit heeft niets met hygiëne te maken maar katten zijn perfecte dragers voor vlooien. Noteer de behandeling achteraan in het vaccinatieboekje (naam van het product en datum). Kijk ook na of je kat recent ontwormd werd (1 à 2 maal per jaar). Indien we vaststellen dat je kat toch moet behandeld worden tegen vlooien of wormen, zullen we de kosten doorrekenen, alsook de kosten voor het behandelen van de andere aanwezige katjes en de omgeving.

  • Bij ziekte of vermoeden van ziekte zullen wij je katje laten onderzoeken en behandelen door onze dierenarts. De kosten voor deze behandeling en/of medicijnen zijn voor jouw eigen rekening. Onze dierenarts zal jouw dierenarts indien nodig contacteren voor overleg en informatie.  In noodgevallen (en bij te hoge kosten) zullen we jou of de opgegeven contactpersoon contacteren. De dierenartskosten, inclusief voorgeschreven medicatie, dienen bij het einde van het verblijf contant te worden voldaan.

Katjes die niet de nodige vaccinaties gekregen hebben of hun vaccinatieboekje niet bij hebben, katjes die parasieten hebben, kunnen we helaas niet toelaten in het kattenpension. Wij kunnen hier geen uitzonderingen op maken! Het is in het belang van je eigen katje als van de andere aanwezige katjes dat we hier strikt op toe kijken. Enkel zo kunnen we een gezonde omgeving garanderen en gezondheidsrisico's beperken.

2.     Verzorging:

Alle katten zullen zo goed mogelijk verzorgd worden en de wettelijke voorschriften zullen nageleefd worden. Toch kan men ziektes nooit voor 100% uitsluiten, ondanks alle vaccinatievoorschriften. Alles wordt in het werk gesteld om elk katje maximaal te beschermen. Bij vermoeden van ziekte zullen wij onmiddellijk onze dierenarts raadplegen en de nodige verzorging voorzien. Indien je kat medicijnen nodig heeft, zorg er dan voor dat je voldoende medicijnen meebrengt tijdens de opvang. Noteer op de medicijnen en de gebruiksaanwijzing de naam van je kat, alsook de dosering die moet toegediend worden. Ook als je kat een speciaal dieet moet volgen en/of aparte voedingswensen heeft, breng deze dan mee. Voorzie ook hier de naam van je kat en de dosering.

 

3.     Reservering:

Bij ieder verblijf wordt een verblijfsovereenkomst opgemaakt. Deze overeenkomst is de wettelijke overeenkomst tussen tussen jou en Cat's Precious. Van elk katje wordt ook een klantenfiche opgemaakt. Hierop wordt alle nodige informatie betreffende je katje ingevuld. Indien gewenst, kan je de klantenfiche nalezen. 

 

4.     Afspraken betreffende het verblijf of bezoek:

Cat's Precious werkt enkel op afspraak. De katjes kunnen tijdens de week enkel 's avonds gebracht en afgehaald worden, tussen 16 en 19u, in het weekend enkel in de voormiddag. Dit wil zeggen dat bij reservering het uur van brengen en afhalen zal afgesproken worden. Wij vragen dit te respecteren. Indien het afgesproken uur niet kan gerespecteerd worden (vb bij vertraging vliegtuig ...), vragen wij dat je ons zo snel mogelijk verwittigd. Na 19 uur (week) en na 12u (weekend) worden geen katjes meer gebracht of afgehaald. In dat geval wordt ook de volgende dag aangerekend. Ook bezoek aan het kattenpension kan enkel op afspraak. Dit is nodig om de rust van de reeds aanwezige katjes te garanderen. Indien je katje niet wordt opgehaald, blijft de volledige verblijfskost verschuldigd. In dat geval zal het katje naar het asiel worden gebracht. Ook deze kosten zullen aan het baasje aangerekend worden.

 

5.     Betaling:

De verblijfskost wordt berekend op basis van het aantal dagen dat je katje bij ons verblijft. Alle gereserveerde dagen worden aangerekend, ook al wordt je katje vroeger opgehaald.

In de kostprijs is inbegrepen: voeding (Royal Canin Fit), dagelijkse verzorging (oogjes, oortjes), normale vachtverzorging, eventueel kleine medische verzorging (bv toedienen van medicijnen), maandelijkse controle van het hotel door de dierenarts, BTW van 21%.

Daar Cat’s Precious gegroeid is uit liefde voor dieren, zal je kat ook de nodige aandacht en knuffels krijgen en zal er ook gespeeld worden.

 

De verblijfskost wordt betaald bij het brengen van je katje. In sommige gevallen kan een voorschot gevraagd worden. Indien er tijdens het verblijf bijkomende dagen worden aangevraagd, worden deze bijkomende dagen direct na het verblijf betaald. Bijkomende dagen kunnen enkel na akkoord van Cat’s Precious. Ook eventuele bijkomende kosten die volgens de overeenkomst gemaakt zijn, zoals bv dierenartskosten, worden na het verblijf afgerekend. Betaling kan cash, via Payconiq of BC app.

 

6.     Annulering:

Indien de reservering meer dan 30 kalenderdagen voor de begindatum van het verblijf geannuleerd wordt, zullen er geen kosten aangerekend worden. Wanneer de annulatie 30 kalenderdagen voor de begindatum geannuleerd wordt, zal 50% van de volledige verblijfprijs aangerekend worden. Indien annulatie minder dan 15 kalenderdagen, behoudt “Cat’s Precious” het recht om de volledige kost voor de gereserveerde dagen in rekening te brengen aan de klant.  De betaling zal moeten gebeuren binnen de 15 dagen. Begrijpelijkerwijze  is de annulering van de reservatie bij ziekte of overlijden van de kat of de eigenaar kosteloos, mits een schriftelijke verklaring van de (dieren-)arts wordt voorgelegd.

 

7.     Aansprakelijkheid:

Cat’s Precious kan niet verantwoordelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor onvoorziene ongevallen, schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, weglopen of overlijden, tenzij er bewijs is van nalatigheid. De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging, aan Cat’s Precious te melden.

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden
bottom of page