top of page

​Algemene voorwaarden

Wij vinden het belangrijk dat je katje zorgeloos kan genieten van haar verblijf in ons pension. Daarom vragen we deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen en op te volgen. Zo kan iedereen genieten van een vlotte, aangename samenwerking en een tof verblijf voor je tijger! Heb je nog vragen, stel ze gerust!

1. Vaccinaties & parasieten:

  • Verplichte standaard vaccinaties – minimum 1 maand voor het verblijf en niet langer dan 1 jaar geleden: kattenziekte (Feline Parvovirus FPV), kattenniesziekte, kattenleucose (Feline Leukemie Virus FeLV). Bij een eerste vaccinatie kattenleucose, is na 3-4 weken een booster noodzakelijk. Het katje is dan volledig beschermd een maand na de booster.  Deze vaccinaties gebeuren jaarlijks bij volwassen katten (voor kattenleucose gelden sommige vaccins voor 2 à 3 jaar, vraag dit na bij je dierenarts). Ook kittens zijn welkom in ons hotel, zolang ze het volledige vaccinatieschema hebben doorlopen (1ste maal op 8 weken en herhaling op 12 weken + vaccinatie kattenleucose).

  •  Deze informatie is terug te vinden in het vaccinatieboekje. Neem bij twijfel contact op met je dierenarts.

  • Wij vragen het baasje om het vaccinatieboekje mee te brengen en dit blijft bij ons tijdens het verblijf van je katje. Dit is een wettelijke verplichting. Het vaccinatieboekje is ter beschikking van onze dierenarts tijdens zijn of haar controlebezoek.

 

Wij vragen voldoende aandacht te schenken aan de volgende gezondheidsvoorschriften.

  • Niet gecastreerde katers ouder dan 6 maanden kunnen niet toegelaten worden in het pension.

  • Je kat dient vrij te zijn van allerhande parasieten zoals vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt. Wij vragen je kat een week voor de opvang te behandelen met anti-vlooimiddel (te verkrijgen bij je dierenarts). Dit heeft niets met hygiëne te maken maar katten zijn de perfecte dragers voor vlooien. Noteer de behandeling achteraan in het vaccinatieboekje (naam van het product en datum). Kijk ook na of je kat recent werd ontwormd (1 à 2 maal per jaar).Preventieve ontvlooiing en ontworming geldt ook voor binnenkatjes. Als we vaststellen dat je kat toch moet behandeld worden tegen vlooien of wormen, zullen we de kosten doorrekenen, alsook de kosten voor het behandelen van de andere aanwezige katjes en de omgeving. Je katje dient dan terug afgehaald te worden door jezelf of een vertrouwenspersoon. Hier kunnen geen uitzonderingen op gemaakt worden.

  • Bij ziekte of vermoeden van ziekte zullen wij je katje laten onderzoeken en behandelen door onze dierenarts. De kosten voor deze behandeling en/of medicijnen zijn voor jouw eigen rekening. Onze dierenarts zal jouw dierenarts indien nodig contacteren voor overleg en informatie.  In noodgevallen (bij te verwachte hoge kosten meer dan 100 euro) zullen we jou of de opgegeven contactpersoon contacteren. De dierenartskosten, inclusief voorgeschreven medicatie, dienen bij check-out te worden voldaan.

  • Bij gezondheidsproblemen en voor katjes die heel veel stress hebben, vragen wij een bewijs van jullie dierenarts met de melding of jullie katje fit genoeg is om op hotel te komen.

  • Cat’s Precious kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wonden of gezondheidsproblemen, opgelopen voor de opvang. Als tijdens de opvang complicaties ontstaan omwille van deze wonden of gezondheidsproblemen, zullen wij het nodige doen om je katje te laten onderzoeken door onze dierenarts. Als onze dierenarts het nodig acht, neemt hij of zij contact op met jullie dierenarts voor verder overleg. Bij te verwachte hoge kosten (meer dan 100 euro) zal ik de toestemming vragen aan de eigenaar of de opgegeven contactpersoon om het katje te laten behandelen. Alle bijkomende kosten van de dierenarts voor consultatie, onderzoek en medicatie zijn ten laste van de eigenaar en deze worden bij check out betaald. De eigenaar ontvangt een bewijs van de kosten opgemaakt door de onze dierenarts.

 

Katjes die niet de nodige vaccinaties gekregen hebben of hun vaccinatieboekje niet bij hebben, katjes die parasieten hebben, kunnen we helaas niet toelaten in het kattenpension. Ook katjes die wonden hebben opgelopen kort voor aanvang van het verblijf, worden niet meer toegelaten. Wij kunnen hier geen uitzonderingen op maken! Het is in het belang van je eigen katje als van de andere aanwezige katjes dat we hier strikt op toekijken. Enkel zo kunnen we een gezonde omgeving garanderen en gezondheidsrisico’s beperken. Het welzijn en de gezondheid van jouw katje en de andere aanwezige katjes komt op de 1ste plaats!

 

2. Verzorging:

Alle katjes zullen zo goed mogelijk verzorgd worden en de wettelijke voorschriften zullen nageleefd worden. Toch kan men ziektes of wondjes nooit voor 100% uitsluiten, ondanks alle vaccinatievoorschriften en alle goede zorgen. Wij zullen daarom alles in het werk stellen elk katje maximaal te beschermen. Bij vermoeden van ziekte of bij een wonde, zullen wij onmiddellijk onze dierenarts raadplegen en de nodige verzorging voorzien.

Als je katje medicijnen nodig heeft, zorg er dan voor dat je voldoende medicijnen meebrengt tijdens het verblijf. Noteer op de medicijnen en de gebruiksaanwijzing de naam van je kat, alsook de dosering die moet toegediend worden. Ook als je kat een speciaal dieet moet volgen en/of aparte voedingswensen heeft, breng deze dan mee. Voorzie ook hier de naam van je kat en de dosering (er wordt geen meerprijs aangerekend voor het toedienen van medicijntjes – er wordt geen korting toegestaan wanneer jullie zelf de voeding meebrengen).

 

3. Reservering:

Bij ieder verblijf wordt een kopie van de laatste vaccinatie toegevoegd. Deze kopie is samen met dit document de wettelijke overeenkomst tussen jou en “Cat’s Precious”. De verblijfsovereenkomst wordt opgemaakt in 2 exemplaren en ondertekend voor akkoord door beide partijen, nl door jou als baasje en door mezelf als verantwoordelijke van “Cat’s Precious”.

4. Afspraken betreffende het verblijf:

Cat’s Precious werkt enkel op afspraak. Dit wil zeggen dat bij reservering het uur van check-in en check-out zal afgesproken worden. Wij vragen dit te respecteren. Indien het afgesproken uur niet kan gerespecteerd worden, vragen wij dat je ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt, telefonisch of via WhatsApp. Na 19 uur worden geen katjes meer gebracht of afgehaald. In overleg wordt dan afgesproken wanneer je je katje de dag nadien kan brengen of komen afhalen. Dit is enkel wanneer het pension niet volzet is!

 

Vergeet niet de gegevens van een contactpersoon bij noodgevallen door te geven, wanneer je zelf je katje niet kan komen terughalen op afgesproken tijdstip, langer dan 1 dag (vertraging, staking, ongeval, ziekte …). Graag naam en telefoonnummer van een vertrouwenspersoon die in jouw plaats je katje komt ophalen.

Uiteraard mag je katje langer verblijven als er nog plaats is in het hotel. De extra dagen worden dan afgerekend bij check-out.

 

Indien je katje niet wordt opgehaald en wij geen bericht van jullie ontvangen, zal het katje naar het asiel worden gebracht. In dat geval blijft de volledige verblijfskost door het baasje verschuldigd en zullen ook de kosten van het asiel aangerekend worden.

 

5. Betaling:

De verblijfskost wordt berekend aan de hand van het aantal dagen dat je katje bij ons verblijft.

1 katje = 14 €/dag, 2de katje van hetzelfde gezin, in hetzelfde verblijf = + 12 €/dag, 3de en 4de katje van hetzelfde gezin, in hetzelfde verblijf = +10 €/katje/dag

Voor meer dan 4 katjes van hetzelfde gezin wordt de prijs onderling afgesproken.

 

In de verblijfskost is inbegrepen: droge voeding (Royal Canin Fit), dagelijkse verzorging (oogjes, oortjes), normale vachtverzorging, eventueel kleine medische verzorging (bv toedienen van medicijnen), kattenbakvulling, schoonmaak en schoonmaakproducten, maandelijks bezoek van de dierenarts, btw van 21%.

 

Indien van toepassing

- dieetvoeding: zorg dat je genoeg voeding meebrengt voor het ganse verblijf. Noteer op de verpakking de naam van je katje en de hoeveelheid die ze moet krijgen (er wordt geen korting toegestaan wanneer jullie zelf de voeding meebrengen)

- medicatie: breng genoeg medicijntjes, spuitjes en insuline mee voor gans het verblijf; noteer ook hier duidelijk de naam van je katje en de dosis medicatie die ze moet krijgen (er wordt geen meerprijs aangerekend voor het geven van medicijntjes)

- is je katje gewoon om natte voeding te eten, breng dan genoeg mee voor gans het verblijf (indien van toepassing)

 

Daar “Cat’s Precious” gegroeid is uit liefde voor dieren, zal je kat ook de nodige aandacht en knuffels krijgen en zal er ook gespeeld worden.

 

De verblijfskost wordt betaald bij check-in van je katje. In sommige gevallen kan een voorschot gevraagd worden. Als er tijdens het verblijf bijkomende dagen worden aangevraagd, worden deze bij check-out betaald. Dit enkel na akkoord van “Cat’s Precious” wanneer er nog plaats is in het pension. Ook eventuele bijkomende kosten die volgens de overeenkomst gemaakt zijn, zoals bv dierenartskosten en/of medicijntjes, worden bij check-out afgerekend.

Alle gereserveerde dagen worden aangerekend, ook al wordt het verblijf op voorhand ingekort en kom je je katje later brengen en/of vroeger halen dan eerst aangevraagd.

 

6. Annulatie:

Als de reservering meer dan 30 kalenderdagen voor de begindatum van het verblijf geannuleerd wordt, zullen er geen kosten aangerekend worden. Wanneer de annulatie 30 kalenderdagen voor de begindatum geannuleerd wordt, zal 50% van de volledige verblijfprijs aangerekend worden. Indien annulatie minder dan 15 kalenderdagen, behoudt “Cat’s Precious” het recht om de volledige kost voor de gereserveerde dagen in rekening te brengen aan de klant.  De betaling zal moeten gebeuren ten laatste de dag dat het katje in principe zou inchecken. Begrijpelijkerwijze is de annulering van de reservatie bij ziekte of overlijden van de kat of de eigenaar kosteloos, mits een schriftelijke verklaring van de (dieren-)arts wordt voorgelegd.

Cat’s Precious kan niet aansprakelijk worden gesteld als het verblijf moet geannuleerd of ingekort worden omdat je katje nog op stap is en niet op de afgesproken dag en het afgesproken uur kan ingecheckt worden. In dit geval zal de volledige verblijfkost binnen de 48u overgeschreven worden op rekening van Cat’s Precious met vermelding “annulatiekost + naam van je katje”. Dit geldt ook wanneer je katje niet kan opgevangen worden omwille van wondjes opgelopen kort voor het verblijf.

Komt het katje voor jullie vertrek toch nog thuis, dan gelden de gangbare afspraken van check-in: tijdens de week is dit late namiddag/avond en in het weekend en op feestdagen is dit in de voormiddag, telkens afhankelijk van mijn agenda. Hier worden geen uitzonderingen meer op gemaakt, dit om de reeds aanwezige katjes hun rust te gunnen.

 

7. Aansprakelijkheid:

“Cat’s Precious” kan niet verantwoordelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor onvoorziene ongevallen, schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, weglopen of overlijden, tenzij er bewijs is van nalatigheid. Cat’s Precious kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte of wonden opgelopen voorafgaand het verblijf in het pension en eventuele complicaties van deze ziekte of wonden tijdens het verblijf.

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging, aan “Cat’s Precious” te melden.

Algemene voorwaarden
bottom of page